Viêm niệu đạo là gì? Nguyên nhân, dấu hiệu, chẩn đoán và điều trị