Tinh hoàn là gì? Đặc điểm, cấu trúc, chức năng, vai trò