Thuốc chữa bệnh lậu ở Yên Bái – Uy tín, An toàn, Dứt điểm