Thuốc chữa bệnh lậu ở Vĩnh Phúc: Khỏi hẳn không tái phát