Thuốc chữa bệnh lậu ở Thái Nguyên dứt điểm không tái phát