Thuốc chữa bệnh lậu ở Quảng Ninh: Uy tín, An toàn, Hiệu quả