Thuốc chữa bệnh lậu ở Phú Thọ – Uống tại nhà khỏi hẳn