Thuốc chữa bệnh lậu ở Nghệ An – Uy tín, An toàn, Hiệu quả