Thuốc chữa bệnh lậu ở Lạng Sơn – Uống tại nhà dứt điểm