Thuốc chữa bệnh lậu ở Lai Châu: Uy tín, An toàn, Dứt điểm