Thuốc chữa bệnh lậu ở Huế khỏi với 6 ngày uống tại nhà