Thuốc chữa bệnh lậu ở Hà Nam uống tại nhà khỏi hẳn