Thời gian ủ bệnh lậu bao lâu và phát triển như thế nào?