Teo dương vật là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và điều trị