Phản hồi thuốc chữa bệnh lậu tại nhà – Bệnh nhân ở Đồng Nai