Nhiễm trùng là gì? Lịch sử, dấu hiệu, triệu chứng và phân loại