Người đàn ông có bạn tình cả 2 giới, bị lở loét vùng kín