Ngứa, rát sưng đỏ “cậu nhỏ”, đi khám người đàn ông phát hiện “bệnh hiểm”