Ma Hoàng Thang: Phát hãn, giải biểu, tuyên phế, bình suyễn