Lỗ sáo chảy mủ trắng, vàng, xanh kèm tiểu rát buốt là bị bệnh gì?