Liên cầu tan máu Beta (β): Đặc điểm, chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị