Dấu hiệu khỏi bệnh lậu ở nam nữ và quá trình phục hồi khi điều trị