Chữa bệnh lậu ở Thanh Hoá – Dứt điểm trong một lần điều trị