Chữa bệnh lậu ở An Giang – Uy tín, An toàn, Hiệu quả