Cây viễn chí: Đặc điểm, công dụng và bài thuốc trị bệnh