Bị lậu có quan hệ được không? Sau bao lâu có thể quan hệ lại?