Bệnh lậu là bệnh gì? Con đường lây nhiễm, chẩn đoán và điều trị