Bệnh lậu kiêng gì? Cần lưu ý gì khi bị mắc bệnh lậu?