Bệnh lậu có khó chữa không? Chữa sao cho hiệu quả?